Pośrednictwo pracy

Młodzieżowe Biura Pracy oraz Punkty Pośrednictwa Pracy zajmują się informowaniem osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy. Inicjują kontakt osoby bezrobotnej i poszukującej pracy z pracodawcą. Pomagają młodzieży poszukującej pracy w znalezieniu zatrudnienia odpowiadającemu ich przygotowaniu zawodowemu, możliwościom i oczekiwaniom.

Pośrednicy pracy OHP pozyskują od pracodawców oferty pracy zarówno stałej jak i krótkoterminowej. Kierują młodzież, która poszukuje pracy do pracodawców.  Organizują giełdy i targi pracy.

W Młodzieżowych Biurach Pracy może się zarejestrować każdy, kto ukończył 15 rok życia na podstawie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego. Rejestracja w MBP jest niezależna od rejestracji w urzędach pracy i uprawnia do korzystania z ofert pozyskanych przez MBP.

Usługi z zakresu pośrednictwa i udostępniania ofert pracy są BEZPŁATNE.

Aktualne oferty dostępne są na stronie: www.mbp.ohp.pl

MBP i PPP czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 15:45

 

PUNKTY POŚREDNICTWA PRACY – zostały utworzone w ramach struktur Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w pierwszym etapie realizacji projektu „OHP jako realizator rynku pracy”.

 

Adresy  MBP i Punktów Pośrednictwa Pracy w województwie świętokrzyskim:

Punkt Pośrednictwa Pracy w Jędrzejowie
Pośrednik pracy – stażysta: Szymon Szarek
ul. Okrzei 63
28 – 300 Jędrzejów
tel./fax: (41) 386 30 85
e-mail: ppp.jedrzejow@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Kazimierzy Wielkiej
Pośrednik pracy – Renata Kania
ul. Partyzantów 4
28 – 500 Kazimierza Wielka
tel./fax: (41) 350 10 70
e-mail: ppp.kazimierzawielka@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy we Włoszczowie
Pośrednik pracy – Wioletta Hupa
os. Broniewskiego 7a
29 – 100 Włoszczowa
tel./fax: (41) 394 22 95
e-mail: ppp.wloszczowa@ohp.pl

Młodzieżowe Biuro Pracy w Kielcach
Pośrednik pracy – Alina Kwiatkowska
Kościuszki 11
25-310 Kielce
parter budynku pok. od 1 do 3
tel./fax: (41) 342 67 57
e-mail: mbp.swietokrzyska@ohp.pl

Młodzieżowe Biuro Pracy w Busku-Zdroju
Pośrednik pracy – Edyta Stefaniak
ul. Kościuszki 60
28-100 Busko-Zdrój
budynek PUSB
tel./fax: (41) 370 82 84
e-mail: mbp.busko@ohp.pl