13-1 Hufiec Pracy

13-1 Hufiec Pracy
Komendant Hufca – Ireneusz Kasprzyk
ul. Rejowska 99/105
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel./fax: (41) 252 52 82
e-mail: hufiec.skarzysko@ohp.pl

 

Uczestnicy w wieku 15 – 18 lat kształcą się w szkołach publicznych: Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej i Zespole Szkół zawodowych im. KOP w Szydłowcu.

Uczestnicy objęci są opieką wychowawców. Mają możliwość uczestniczenia w programach ogólnopolskich, wojewódzkich i autorskich kadry Hufca. Mogą rozwijać swoje pasje w kołach zainteresowań, brać udział w wycieczkach i imprezach kulturalnych. Uczestniczą w życiu i w ważnych wydarzeniach w środowisku lokalnym.

Ze względu na wychowanie w duchu patriotyzmu biorą udział w uroczystościach rocznicowych.

Możliwość udziału w praktykach zagranicznych w ramach projektów współfinansowanych z EFS.

Przygotowanie do rynku pracy: uczestnicy Hufca uczestniczą w spotkaniach z doradcą zawodowym MCK.

Formy kształcenia: Szkoła Branżowa I stopnia.

ZAWODY:

 • kucharz,
 • cukiernik,
 • fryzjer,
 • sprzedawca,
 • stolarz,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • lakiernik,
 • blacharz samochodowy,
 • kierowca–mechanik,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik.

W 13-1 HP Skarżysko – Kamienna funkcjonuje koło turystyczno-krajoznawcze „Młode Wilki”.