PRAKTYKI ZAWODOWE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Realizacja projektu 16.12.2014 do 09.12.2016 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Umowa Finansowa na kwotę 117948 Euro = 494 697,50 PLN

Uczestnicy projektu – młodzież Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach (64 osoby) uczniowie kształcący się na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach: fryzjer, kucharz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Główne cele projektu:

 • doskonalenie kwalifikacji zawodowych
 • poznanie specyfiki pracy w europejskich firmach
 • doskonalenie języków obcych w tym słownictwa zawodowego
 • wzrost szans na zatrudnienie na rynku pracy
 • promowanie wzrostu świadomości europejskiej
 • rozwijanie przedsiębiorczości wśród młodzieży

Partnerzy projektu
Instytucje pośredniczące Associazione A Rocca z Włoch, EUROPROYECTOS LEONARDO DA VINCI z Hiszpanii, Associacao de Mobilidade Intercultural Euromob z Portugalii

Wyjazdy na praktyki
Portugalia – 12 25.04.2015
Hiszpania – 10-24.05.2015
Włochy – 27.09 do 10.10.2015
Włochy – 10-23.04.2016

Oczekiwane rezultaty

 • zdobycie zupełnie nowych doświadczeń, umiejętności i kompetencji zarówno życiowych jak i zawodowych
 • poznanie organizacji pracy w zakładach produkcyjnych i usługowych za granicą,
 • poznanie oczekiwań i wymagań zagranicznych pracodawców
 • poznanie materiałów, maszyn i technologii stosowanych w wybranych krajach w budownictwie
 • poznanie profesjonalnego wyposażenia zakładów fryzjerskich
 • poznanie wyposażenia i funkcjonowania zakładów gastronomicznych, procedur sporządzania potraw narodowych oraz obróbkę owoców morza w krajach śródziemnomorskich ( Włochy, Hiszpania)
 • nabycie kompetencji zawodowych
 • nabycie kompetencji społecznych poznając kulturę, historię i obyczaje poprzez bezpośrednie obcowanie z mieszkańcami danych krajów
 • rozwój umiejętności językowych poprzez codzienne konwersacje w miejscu zamieszkania, w pracy oraz w czasie wolnym od zajęć.

Odbycie zagranicznego stażu zawodowego przez naszych uczestników jest ważnym atutem przy poszukiwaniu pracy po ukończeniu szkoły. Dzięki zyskanej wiedzy i dokumentom potwierdzającym umiejętności wzrosną ich możliwości zatrudnienia zarówno na europejskim jak i lokalnym rynku pracy.

Odbycie zagranicznego stażu zawodowego przez naszych uczestników jest ważnym atutem przy poszukiwaniu pracy po ukończeniu szkoły. Dzięki zyskanej wiedzy i dokumentom potwierdzającym umiejętności wzrosną ich możliwości zatrudnienia zarówno na europejskim jak i lokalnym rynku pracy.