Gram w zielone – bądźmy eko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Gram w zielone – bądźmy Eko”

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Projekty Solidarności.

 

Realizacja: 01.03.2023 – 31.08.2023

Nr projektu i umowy: 2022-3-PL01-ESC30-SOL-000096154

 

Europejski Korpus Solidarności to program Komisji Europejskiej, który umożliwia młodym ludziom zaangażowanie się w lokalne inicjatywy oraz udział w projektach wolontariatu przynoszących korzyści społecznościom w całej Europie.

Projekt wpisuje się w Cel Europejskiego Korpusu Solidarności promując działania na rzecz społeczności młodzieżowej, promocji zdrowego stylu życia, ekologii.

Europejski Korpus Solidarności umożliwia młodzieży nabycie cennego doświadczenia w tym: rozwoju umiejętności uniwersalnych, a przede wszystkim umożliwia aktywne włączenie się w życie koleżeńskie poprzez wykonanie prac na rzecz przyszłych pokoleń. Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji młodzieży z mniejszymi szansami. Umożliwi młodym ludziom udział w działaniach solidarnościowych, które pozwalają na poszerzenie doświadczenia, podniesienie kompetencji i zdobycie nowych umiejętności.

 

Idą projektu  „Gram w zielone – bądźmy Eko” jest dbanie o zdrowie psychiczne, promocja zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania czasu oraz pomoc w dbaniu o zasoby lasu.

Projekt jest realizowany przez  – sześcioosobową grupę wychowanków 13 – 3 Hufca Pracy w Kielcach w wieku 18 – 20 lat – grupę nieformalną  nazwaną EKO DRUŻYNA. Grupę tworzą absolwenci OHP w składzie: koordynator projektu – Piotr Pięta, Agata Gołuch, Bożena Kuchta, Marek Borek oraz uczestnicy OHP: Paweł Klimczak i Dominika Guzy

 

Projekt uwzględnia w zaplanowanych działaniach zrównoważone i przyjazne środowisku praktyki ukierunkowane na ekologię.

Dzięki udziałowi w projekcie młodzież OHP z Kielc – 50 osób ze szkól branżowych I stopnia, uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach – 30 osób, uczniowie szkół ZDZ w Kielcach – 30 osób, uczniowie szkół Uniwerek – 30 osób, społeczność lokalna Kielc, Daleszyc – (rady młodzieży szkół podstawowych) poznają nowoczesne metody walki ze stresem i depresją, wezmą udział w zajęciach z bezpieczeństwa przeciwpożarowego w lesie, zasad bezpiecznego biwakowania, zasad z pozyskiwania runa leśnego, ogólnych zasad bezpieczeństwa na terenach leśnych, wypoczynku na terenie lasu, w tym wycieczki oraz zajęcia grupowe związane z promocją ekologii.

 

Celem programu jest:

 • kształtowanie świadomości ekologicznej wśród  uczestników projektu,
 • umożliwienie zdobywania i poszerzania wiedzy koniecznej dla ochrony środowiska ,
 • tworzenie proekologicznych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań, które zapewnią troskę i możliwość ochrony środowiska,
 • upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju wśród młodzieży w sferach życia, uwzględniając: edukację, pracę i wypoczynek,
 • wdrożenie wśród młodzieży edukacji ekologicznej jako edukacji formalnej i nieformalnej,
 • wypracowanie mini programu dobrych praktyk i zasad edukacji ekologicznej,
 • promowanie wśród młodzieży zdrowego trybu życia,
 • zapobieganie depresji.

 

W ramach projektu i w następnych latach na terenach leśnych Nadleśnictwa Daleszyce grupa EKO DRUŻYNA będzie realizować program: Praca-Eko Edukacja-Wypoczynek, który obejmował będzie wykonywanie przez młodzież przy wsparciu
Coacha i pracowników nadleśnictwa różnorodnych użytecznych prac na terenie Nadleśnictwa.

 

Młodzież będzie brać udział:

 • w projektowaniu plakatu
 • w pogadance odnośnie sposobów sadzenia drzewek
 • w sadzeniu lasu
 • w inicjowaniu łąki kwietnej
 • w warsztatach przeciwpożarowych na ternach leśnych
 • w warsztatach pierwszej pomocy
 • w warsztatach pozyskiwania runa leśnego
 • w warsztatach z ogólnych zasad bezpieczeństwa w lesie
 • w warsztatach z bezpiecznego biwakowania
 • w warsztatach plastycznych – „las w słoiku”

 

Ponadto młodzież:

 • posprząta fragment lasu, w tym szlaki leśne
 • weźmie udział w zbiorze nasion
 • będzie dokarmiać zwierzynę leśną
 • wykona kosze na śmieci
 • zorganizuje rajd
 • zorganizuje dni otwarte, aby promować projekt
 • zorganizuje dla społeczności lokalnej i młodzieży zajęcia edukacyjne
 • weźmie udział w „lasoterapii”
 • będzie pracować w lesie, co ukoi ich nerwy i przyniesie spokój
 • nawiąże kontakty z mediami
 • pozna nowe obszary działania
 • nauczy się kompetencji miękkich
 • nauczy się kreatywności

Każdy miesiąc będzie wiązał się z różnymi nowymi wyzwaniami dla EKO DRUŻYNY.

SPRAWDŹ AKTUALNOŚCI Z REALIZACJI PROJEKTU

 

Patronat medialny nad projektem „Gram w zielone – bądźmy eko” objęło „Echo Dnia”.