13-3 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA W PIŃCZOWIE

Z bezpłatnym zakwaterowaniem i wyżywieniem (40 miejsc)

Kierownik OSiW – p.o. Małgorzata Maksym

ul. Spółdzielcza 4
Internat ZSZ im. Staszica
28-400 Pińczów
tel.: (41) 357 61 93
e-mail: pinczow.osiw@swietokrzyska.ohp.pl

Ośrodek Szkolenia i Wychowania (OSiW) jest jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy, o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, z możliwością bezpłatnego zakwaterowania, podległą Wojewódzkiej Komendzie OHP. Zapewnia młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji, zamieszkałej przede wszystkim w rejonie powiatu i/lub województwa, możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego realizowanego w warsztatach szkoleniowych OHP (a także u pracodawców i przedsiębiorców zewnętrznych) oraz całodobową opiekę wychowawczą przez 7 dni w tygodniu, nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację. OSiW realizuje również zakres zadań rynku pracy oraz usługi o charakterze profilaktyczno-resocjalizacyjnym na rzecz środowiska lokalnego i społeczności miejscowej.

Dysponuje internatem w którym można zakwaterować 40 osób.

Formy kształcenia: Szkoła Branżowa I Stopnia i Szkoła Podstawowa z klasami przysposabiającymi do pracy.

Zainteresowanych podjęciem kształcenia ogólnego i zawodowego zapraszamy do naszej jednostki.

Praktyczna  nauka  zawodu – planowane  zawody:

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍛 kucharz
⚒ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
✂ fryzjer
🔧 mechanik pojazdów samochodowych
🧱 murarz-tynkarz
🛒 sprzedawca
🍰 cukiernik
🥖 piekarz  ✔
📐 stolarz
🔌 elektryk
🔌 elektromechanik pojazdów samochodowych
🔧 monter sieci i urządzeń sanitarnych

 

Koła zainteresowań działające w placówce

  • plastyczne
  • historyczne
  • przyrodnicze
  • sportowe
  • majsterkowicza