„Eckstein – kamień węgielny”. Projekt partnerski w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach

W dniach 29.11-04.12.2010 kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP Lucyna Prokop oraz wychowawca Maciej Górski uczestniczyli w projekcie w ramach programu Leonardo da Vinci pod nazwą „Eckstein – Kamień węgielny”.

Ideą projektu jest wymiana doświadczeń związanych z organizacją spotkań młodzieży wywodzącej się z różnych środowisk zarówno społecznych (młodzież defaworyzowana) jak również religijnych, narodowościowych i kulturowych. Pierwsze spotkanie partnerów odbyło się w miejscowościach Loccum oraz Hannower w Niemczech. W spotkaniu brali udział przedstawiciele placówek ze Starachowic (Ośrodek Szkolenia i Wychowania i Zespół Szkół Zawodowych nr 3) oraz przedstawiciele Evangelische Akademii Loccum i LAK Berufsnot Hannover, a także delegacja francuska z Mission Locale Vernon.

W czasie pobytu uczestnicy projektu poznali placówki partnerskie oraz ich zasady działania. Odbyły się wykłady zaproszonych osób zajmujących się tematyką młodzieży ze zmniejszonymi szansami oraz tzw. trudnych środowisk. Polska grupa zwiedziła lokalne instytucje działające na rzecz młodzieży – Annastift (placówka opiekuńczo-wychowawcza dla młodzieży) i Centrum Kultury KARGA (placówka dla imigrantów) w Hannoverze. W programie zaplanowano również odwiedzenie Weinachtsmarkt – jarmarku bożonarodzeniowego w miejscowości Gosslar, który stanowi nieodłączny element kultury adwentu w Niemczech.

Koordynatorem projektu ze strony niemieckiej był Wolfgang Hellwig, który zaprosił placówki starachowickie do realizacji tego nowatorskiego projektu. Spotkanie w Niemczech rozpoczęło cykl wizyt. W maju 2011 roku Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach będzie gościć delegacje tych instytucji w Polsce, natomiast w lipcu uczestnicy projektu spotkają się we Francji.

 

Fot. 1. Uczestnicy projektu w Ewangelickiej Akademii w Loccum

 

Fot. 2. Jarmark Bożonarodzeniowy w Hannowerze

 

Fot. 3. Wizyta w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Hannowerze

 

Fot. 4. Partnerzy projektu w czasie pracy

 

Autor tekstu i zdjęć: Lucyna Prokop