„Eko Patrol”

„EKO PATROL”

Projekt realizowany z  Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach projektów Solidarności

Miejsce realizacji: 13-3 HP Końskie

Kwota dofinansowania: 3888 Euro

Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2019 roku do 30 września 2019 roku.

Uczestnicy – 6 osób z  Hufca Pracy w Końskich  w wieku 18 lat, tworzących nieformalną grupę młodzieży pasjonatów przyrody, interesujących się ornitologią pod nazwą EKO DRUZYNA 2.

Cel działania na rzecz środowiska naturalnego

W ramach projektu młodzież z nieformalnej grupy Eko Drużyna 2 wykona pod opieką pracownika Mazowiecko – Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego i coucha:

– platformę pod bocianie gniazdo,

– gniazda dla orła bielika i orlika krzykliwego,                                                                                     

– budki kolonijne dla nietoperzy,

dla obszaru rzeki Czarnej Koneckiej z zakresu czynnej ochrony przyrody.

Działania służyć będą ochronie fauny oraz zachowaniu i zwiększeniu bioróżnorodności w ostoi Natura 2000. Zapewnią ptakom zamieszkującym obszar rzeki Czarnej Koneckiej godne warunki bytowe i lęgowe.

Realizacja projektu w aktywny sposób włączy młodzież w życie lokalnej społeczności poprzez pracę na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Uwrażliwi ich na problemy ochrony środowiska, pogłębi wiadomości teoretyczne z zakresu ornitologii, zapewni realizację warsztatów w terenie, poprawi sprawność manualną, nauczy współpracy w zespole i pracy samodzielnej.

Promocja

W ramach promocji projektu młodzież wykona prezentację multimedialną, dokumentację fotograficzną, gazetki z fotografiami, które zaprezentuje podczas dni otwartych koleżankom i kolegom ze szkoły oraz chętnym osobom, które będą chciały dowiedzieć się więcej o naszym przedsięwzięciu.

 

SPRAWDŹ AKTUALNOŚCI Z REALIZACJI PROJEKTU W 13-3 HP W KOŃSKICH