Ośrodki Szkolenia Zawodowego

Ośrodki Szkolenia Zawodowego (OSZ) to jednostki utworzone w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OSZ to jednostki udzielające młodzieży wszechstronnego wsparcia w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i możliwości przekwalifikowania się, doskonalenia zawodowego, podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji zawodowych.

Ośrodki Szkolenia Zawodowego stanowią sieć jednostek OHP oferujących usługi w zintegrowanym modelu: usługi pośrednictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i szkoleń.

 

OSZ czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 15:45

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie
ul. Ćmielowska 4
27-500 Opatów
Specjalista ds. rozwoju zawodowego – Anna Dymanowska
Pośrednik pracy – Monika Baszak
tel./fax: (15) 832 35 99
e-mail: osz.opatow@ohp.pl
ppp.opatow@ohp.pl

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Chęcinach
ul. Armii Krajowej 18a
26 – 060 Chęciny
Specjalista ds. rozwoju zawodowego – Małgorzata Kosierkiewicz
tel/fax.: (41) 301 01 09
e-mail: osz.checiny@ohp.pl