POWOŁANIE PUNKTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I WYZNACZENIE KOORDYNATORÓW W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM

Realizując politykę oświatową Ministra Edukacji Narodowej w zakresie doradztwa zawodowego Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty powołał 24 Punkty Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie świętokrzyskim. Wyznaczono także koordynatorów tychże Punktów, których zadaniem będzie koordynowanie działań informatyczno-doradczych dla rodziców i ich dzieci – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów we współpracy z nauczycielem wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

Powołanie Punktów Doradztwa Zawodowego poprzedził cykl seminariów informacyjnych.

Pierwsze seminarium odbyło się w Kielcach, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, 13 grudnia 2017 roku. Kolejne spotkanie odbyło się w Busku-Zdroju – 14 grudnia 2017 roku. Zakończenie całego cyklu seminariów nastąpiło w Starachowicach w dn. 18 grudnia 2017 roku.

Organizację seminariów zainicjowali Pan Jacek Sabat – Wojewódzki Komendant Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach oraz Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty. Partnerami przedsięwzięcia są Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Celem Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, jest zbieranie informacji z placówek oświatowych dotyczących potrzeb uczniów, rodziców oraz nauczycieli związanych z doradztwem zawodowym.

Powołane Punkty wraz ze Świętokrzyską WK OHP w Kielcach, Kuratorium Oświaty, Izbą Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach oraz Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach tworzą sieć współpracy na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego w województwie świętokrzyskim.

Autor tekstu: Jakub Zaczkiewicz