MONITORING STAŻU ZAWODOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

W dniu 10 marca 2017 pośrednik pracy Anna Piątkowska z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Ostrowcu Świętokrzyskim monitorowała beneficjenta projektu „Obudź swój potencjał -YEI”. Projekt współfinansowany jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Beneficjent po ukończeniu szkolenia w zawodzie magazynier z obsługą wózka widłowego i kasą fiskalną odbywa trzymiesięczny staż zawodowy w lokalnej ostrowieckiej firmie.

Podczas stażu zawodowego beneficjent pod nadzorem opiekuna wykonuje czynności określone w programie stażu. Z rozmowy z opiekunem wynika, że stażysta wykonuje pracę sumiennie co może statkować dalszym zatrudnieniem na umowę o pracę na stanowisku magazyniera. Zarówno stażysta jak i pracodawca u którego realizowany jest staż w ramach projektu są zadowoleni z przebiegu dotychczasowej trójstronnej współpracy .

Fot. 1. Beneficjent projektu podczas pracy

Autor tekstu i zdjęć: Ann Piątkowska