ZOSTANĄ KIEROWCAMI CIĘŻARÓWEK- KURS PRAWO JAZDY KAT. C+ KWALIFIKACJA W OSZ OPATÓW

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Opatowie w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY” trwa szkolenie na prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja – dla osób, które chcą zostać kierowcą ciężarówki.  Szkolenie realizuje 7 mężczyzn chcących nabyć nowe kwalifikacje zwiększające możliwości na lokalnym rynku pracy. Program obejmuje 190 godzin. Szkolenie zakończy się egzaminem państwowym w Ośrodku Ruchu Drogowego. Wykonawcą jest Centrum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Kierowców „POLMOT2” z Iwanisk.

Osobom, które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu państwowego w/w kwalifikacjach, wydane zostanie świadectwo kwalifikacji zawodowej, uprawniające do wykonywania pracy jako kierowca zawodowy i otwierające bardzo dużo możliwości. Daje  ono  szansę na zdobycie interesującej oraz dobrze płatnej pracy. Według obecnych statystyk są one stałe i wynoszą (w zależności od regionu i firmy) od 1800 zł do 3500 zł netto. W transporcie międzynarodowym wzrastają i mogą wynieść do 6000 zł netto.Dużym plusem tego zawodu jest możliwość pracy nie tylko w Polsce, ale też za granicą, umożliwiając podróżowanie po terytorium różnych krajów. Stanowi to zaletę wykonywania tej pracy.

Szkolenie zorganizowane zostało w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY”. Jak wskazują badania i analizy rynku pracy, kierowcy ciężarówek są nadal poszukiwani i istnieje spore zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w tej branży.

 

 

Fot. Teoretyczne prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja

 

Autor tekstu i zdjęć: Anna Dymanowska