ZIMOWE TARGI EDUKACJI I PRACY W PIŃCZOWIE

Dnia 05 grudnia 2018 roku po raz drugi w tym roku a dwunasty od początku działalności  odbyły się w Pińczowie Targi Edukacji i Pracy, organizowane przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP i Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie, pod nazwą Zimowe Targi Edukacji i Pracy.

Uroczystego otwarcia Targów dokonali Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  w Kielcach  Pan Dawid Tobiasz i Komendant Hufca Pracy w Pińczowie Pan Fryderyk Wywiał.

Targi odwiedziły osoby bezrobotne i młodzież ze szkół średnich  i podstawowych.

W wydarzeniu wzięły udział: instytucje rynku pracy, pracodawcy, szkoły wyższe, które prezentowały swoją ofertę: m.in.: 13-7 Hufiec Pracy w Pińczowie, Szkoła Awans Pińczów, Zakład Doskonalenia Zawodowego z Buska Zdroju i Pińczowa, Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku Zdroju, Ab Job Service Kielce, Firma Ol-Metal, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Firma Oriflame, Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie.

 Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w Kielcach reprezentowały jednostki Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży: Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Kielcach, Punkt Pośrednictwa Pracy w Jędrzejowie.   Doradcy zawodowi udzielali porad z zakresu rynku pracy, aktualnych trendów na rynku pracy, pośrednicy pracy przedstawiali oferty pracy stałej i krótkoterminowej. Udzielano także informacji o bezpłatnych szkoleniach i projektach unijnych. Rozdano broszury, ulotki w tym ulotki ECAM – Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży.

Podczas Targów odbyły się także warsztaty z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej i prelekcja przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień z Buska Zdroju.

Organizacje Targów Edukacji i Pracy poparto szeroko zakrojoną akcją promocyjną, rozwieszono plakaty, rozdano ulotki, informacje o Targach znalazła się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, Echo Dnia i w mediach społecznościowych.

Targi ułatwiają pracodawcom pozyskanie kandydatów do pracy. Dzięki nim pracodawcy i pracobiorcy mają możliwość zapoznania się z wzajemnymi oczekiwaniami.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach utrzymania rezultatów  projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor tekstu: Monika Mrozik

Autor zdjęć: Żaneta Patrzałek, Monika Mrozik

 

  • 13-7 Hufiec Pracy w Pińczowie na Targach Pracy i Edukacji

5 grudnia 2018 roku 13-7 Hufiec Pracy uczestniczył w Targach Pracy i Edukacji w Pińczowie, które zostały zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie.  Komendant 13-7 HP – Fryderyk Wywiał oraz wychowawca Sylwester Walasek, przedstawiali ofertę dla młodzieży, zachęcając młodych ludzi do kontynuowania nauki w OHP. Podczas targów, kadra hufca rozdawała ulotki i udzielała informacji dotyczących zasad naboru do Hufca w Pińczowie oraz możliwości wyboru określonego zawodu. W trakcie spotkania uczestnicy targów mogli obejrzeć prezentację fotograficzną dotyczącą działalności naszej jednostki. Targi Pracy i Edukacji w Pińczowie były doskonałą formą zapoznania młodzieży z naszą ofertą oraz zachęcenia do uczestnictwa w OHP.

Autor tekstu i zdjęć: Sylwester Walasek