ZESPÓŁ WSPARCIA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

8 stycznia 2020r. w siedzibie 13-1 Hufca Pracy w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie Zespołu Wsparcia Uczestników OHP, w którym uczestniczyła kadra wychowawcza Hufca oraz doradca zawodowy i pośrednik pracy z CEiPM w Kielcach.

Celem spotkania było omówienie bieżących problemów oraz wspólnych działań na rzecz uczestników OHP w najbliższym czasie. Opracowano harmonogram wizyt monitorujących u pracodawców na styczeń br. Omówiono również organizację zajęć dla młodzieży z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy.

Kolejnym ważnym punktem spotkania było ustalenie najważniejszych  kwestii związanych z realizacją zaplanowanego na I kwartał szkolenia pn.: „Operator koparko-ładowarki” dla 10 – osobowej grupy uczestników skarżyskiego Hufca Pracy.

Autorzy tekstu: Paulina Naporowska, Alina Kwiatkowska

Autor zdjęć: Ireneusz Kasprzyk