ZESPÓŁ WSPARCIA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

8 lipca 2020 r. w siedzibie Hufca Pracy w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie Zespołu Wsparcia Uczestników OHP, w którym uczestniczyła kadra wychowawcza Hufca oraz doradca zawodowy MCiZ i pośrednik pracy z MBP w Kielcach.

Celem spotkania było omówienie bieżących problemów oraz zadań  zrealizowanych  na rzecz uczestników. Przeanalizowano również kwestie wizyt monitorujących w czasie praktycznej nauki zawodu u pracodawców i działania promocyjne dotyczące rekrutacji do 13-1 Hufca Pracy w Skarżysku – Kamiennej.  Rozmawiano na temat możliwości zorganizowania zajęć dla młodzieży w ramach Akcji „Lato z OHP”.

Tekst i zdjęcia: Alina Kwiatkowska, Karolina Gębska