ZESPÓŁ WSPARCIA W OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W STARACHOWICACH

W piątek, 17 stycznia, w starachowickim Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP, odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Wsparcia Uczestników OHP. W posiedzeniu udział wzięli: kierownik OSiW OHP – Agnieszka Kuś, kierownik internatu – Lucyna Prokop, doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery – Katarzyna Misiowiec, pośrednik pracy – Anna Piątkowska i doradca zawodowy – Lidia Żak z MCK w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spotkanie miało na celu ustalenie harmonogramu zajęć doradców i pośredników pracy z uczestnikami OHP, przypisanie  im konkretnych grup wychowawczych, a także ustalenie terminów spotkań Zespołu Wsparcia na kolejne miesiące. Podjęto również temat szkoleń, tworzenia teczek dla każdego wychowanka, a także dyskutowano o wizytach u pracodawców, monitorujących praktyczną naukę zawodu. Poruszono też kwestię objęcia opieką absolwentów placówki przez pośrednika pracy.

 

Tekst i zdjęcie: Ewelina Lewkowicz