ZESPÓŁ WSPARCIA W KOŃSKICH

Kolejne posiedzenie Zespołu Wsparcia Uczestników OHP z udziałem pracowników CEiPM w Kielcach odbyło się 9 stycznia 2020 r. w siedzibie 13-5 Hufca Pracy w Końskich. W spotkaniu uczestniczyli: Monika Jedynak – Komendant 13-5 HP w Końskich,  wychowawcy – Elżbieta Szewczuk i Renata Pasieka – Szczerbińska oraz doradcy zawodowi – Agnieszka Serek, Paulina Naporowska i pośrednik pracy – Alina Kwiatkowska.

Celem spotkania było omówienie bieżących problemów oraz wspólnych działań pionu kształcenia i wychowania oraz pionu rozwoju zawodowego.  Opracowano  harmonogram wizyt u pracodawców w czasie których monitorowany  będzie przebieg realizacji praktycznej nauki zawodu uczestników OHP. Rozmawiano również na temat szkoleń zawodowych w których uczestniczyć będzie młodzież koneckiego Hufca Pracy.

Wspólne działania na rzecz młodzieży będą jeszcze bardziej efektywne dzięki nowej siedzibie Hufca Pracy w Końskich, gdzie będzie znajdowało się również Młodzieżowe Centrum Kariery.

 

Autorzy tekstu: Paulina Naporowska, Alina Kwiatkowska

Autorzy zdjęć: Alina Kwiatkowska, Renata Pasieka – Szczerbińska