ZARZĄD WOJEWÓDZKIEJ RADY MŁODZIEŻY ORAZ WOJEWÓDZKIEGO KLUBU AKTYWNYCH UCZESTNICZYŁ W OGÓLNOPOLSKIEJ INAUGURACJI ROKU SZKOLENIOWEGO OHP 2017/2018

11 października 2017 r., wybrani przez młodzież ze wszystkich jednostek Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP, przedstawiciele zasiadający w Wojewódzkiej Radzie Młodzieży oraz Wojewódzkim Klubie Aktywnych uczestniczyli w Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Szkoleniowego OHP, która miała miejsce w Krakowie.

Młodzież uczestniczyła zarówno w uroczystościach na placu przy Sanktuarium jak i brała udział we wspólnej modlitwie podczas Mszy Świętej, sprawowanej w Sanktuarium Jana Pawła II, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, –Metropolita Krakowski.

Zarządy Wojewódzkiej Rady Młodzieży oraz Wojewódzkiego Klubu Aktywnych, są ważną częścią życia Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. W ich głos uważnie wsłuchuje się kadra kierownicza ŚWK OHP, aby jeszcze lepiej pomagać młodym ludziom w rozwijaniu ich potencjału.