ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ DLA MŁODZIEŻY ORAZ TARGI EDUKACJI I PRACY W STASZOWIE – 6.12.2018

W dniu 6 grudnia 2018 w godz. 9.00-13.00 odbędzie się konferencja dla młodzieży pt. „Postaw na branżę z przyszłością” oraz Targi Edukacji i Pracy. Konferencja rozpocznie się prelekcją dr Nauk Humanistycznych Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Małgorzaty Krawczyk-Blicharskiej nt. „Kompetencje przyszłości i wymagania współczesnego rynku pracy”. Prelekcję z ramienia ŚWK OHP w Kielcach poprowadzą doradcy zawodowi: Paulina Naporowska – „Zawody przyszłości” oraz Magdalena Szczepańczyk – “Ustawiczne doskonalenie zawodowe”.

Blok programowy obejmuje także uroczyste podsumowanie konkursu pn. „Zawód przyszłości w obiektywie”, gdzie zostaną wręczone nagrody dla laureatów jak również zostanie zaprezentowana wystawa prac.

Konferencja będzie miała charakter otwarty, gdzie w ciekawy sposób młodzież zapozna się z trendami lokalnego rynku pracy i edukacji. Podsumowaniem będą Targi Edukacji i Pracy, na które zastaną zaproszeni lokalni pracodawcy, szkoły i uczelnie wyższe.

ZAPRASZAMY!