ZAPRASZAMY NA GIEŁDĘ PRACY W OSZ W OPATOWIE – 17.06.2019