ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „OSDZ-YEI” W STARACHOWICACH

05.11.2019  w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach odbyło się uroczyste zakończenie projektu na które oprócz uczestników przybyli pracodawcy oraz  Wojewódzki Komendant ŚWK OHP w Kielcach pan Jacek Sabat. Z rąk Wojewódzkiego Komendanta OHP pana Jacka Sabata  i Kierownika OSiW w Starachowicach pani Agnieszki Kuś młodzież otrzymała zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie.

Po części oficjalnej  uczestnicy dzielili się własnymi wrażeniami z udziału w projekcie. Podkreślili, iż zdobyli nie tylko nowe kwalifikacje ale również poznali oczekiwania pracodawcy, znaczenie umiejętności porozumiewania się i rozwiazywania problemów. Uczestnicy projektu wykazali się zaangażowaniem i odpowiedzialnością względem powierzonych im zadań.

Pracodawca pani Halina Krawczyk dla wyróżniających się stażystek sfinansowała warsztaty  cukiernicze, na których stażystki poznały nowe trendy w dekorowaniu tortów. Potwierdzeniem nabytych umiejętności przez cukierników było przygotowanie ciast na  uroczyste podsumowanie projektu.

Efektem projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w OSiW w Starachowicach w dniach od kwietnia 2019 r. na dzień dzisiejszy jest podpisanie  umów o pracę z dwoma osobami w zawodzie cukiernik.

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach z ostatnim dniem października br. zakończył się projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. W projekcie uczestniczyło 10 osób nieaktywnych zawodowo. Koordynatorem lokalnym był pan Mieczysław Rosiński – wychowawca Ośrodka, opiekunem grupy pani Katarzyna Misiowiec- doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Starachowicach.

Od kwietnia realizowane były zadania z doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, kreowania wizerunku, szkolenia oraz staże zawodowe. Szerokie spektrum działań pozwoliło młodym ludziom na lepsze  poznanie samego siebie, odkrycie własnego potencjału zawodowego jak również wybranie kwalifikacji zawodowych które zwiększą ich szansę na rynku pracy. Powstały dwie grupy szkoleniowe cukiernik i magazynier z prawem jazdy. Po zakończeniu kursów zawodowych uczestnicy realizowali trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców.

Autor tekstu: Katarzyna Misiowiec

Autor zdjęć: Anna Kozłowska-Bidas