Zakończenie Ferii w Starachowicach

            Młodzież Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach brała udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych w ramach akcji „ Zima z OHP”. W ostatnim dniu programu 16.02.24 prowadzone były także warsztaty z doradcą zawodowym MCK Starachowice Katarzyną Misiowiec. Po zabawie integracyjnej uczestnicy w wyznaczonych grupach dokonywali analizy wad i zalet poszczególnych zawodów. Następnie przedstawiciel grupy prezentował wyniki, które uzupełniała pozostała młodzież wraz z instruktorem Marzeną Szymańską i wychowawcami Mieczysławem Rosińskim i Anetą Gulba. W podsumowaniu ćwiczenia doradca zawodowy podkreśliła istotę wad i zalet zawodów w podejmowaniu osobistych decyzji. Kolejnym punktem warsztatów były kalambury zawodowe. Młodzież wraz z kadrą w trzech grupach w rywalizacji na czas odgadywała pokazywane zawody. Warsztaty z doradcą przebiegały w wesołej i swobodnej atmosferze, zwłaszcza, że miejscem zajęć był teren rekreacyjny przy OSiW OHP w Starachowicach.

                Na zakończenie akcji „ Zima z OHP ”odbyło się ognisko integracyjne. W zajęciach wzięło udział 14 osób. Wszystkie zajęcia dla młodzieży były bezpłatnie.

Zdjęcia Aneta Gulba

Tekst Katarzyna Misiowiec