ZAJĘCIA Z MŁODZIEŻĄ W KIELECKIM ZDZ

W piątek 11 października  br. zakończył się pierwszy cykl spotkań z młodzieżą szkolną w kieleckim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Kielcach oraz pośrednikiem pracy z Młodzieżowego Biura Pracy w Kielcach.

Zajęcia skierowane były do uczniów klas pierwszych, w tym uczestników 13-3 Hufca Pracy w Kielcach. Ukierunkowane były przede wszystkim na poznawanie siebie oraz swoich mocnych stron.  Znajomość własnych atutów oraz ograniczeń to niezwykle ważny element budowania adekwatnej samooceny jako przyszłego pracownika. Znając własne mocne i słabe strony, łatwiej zaprezentować się pracodawcy w przyszłości w trakcie tworzenia dokumentów aplikacyjnych czy też bezpośrednio podczas interview.

Podczas spotkania młodzieży z pośrednikiem pracy młodzież mogła zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy oraz porozmawiać na temat oczekiwań pracodawców wobec nowych pracowników. Na miejscu można było wypełnić ankietę poszukującego pracy oraz dopytać o szczegóły ofert.

 

Autor tekstu: Anna Kuchta

Autorzy zdjęć: Alina Kwiatkowska, Anna Kuchta