Wyróżnienie dla uczestniczki OSiW w Pińczowie

              Muzeum Regionalne w Pińczowie pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy było organizatorem konkursu fotograficzno – plastycznego „Dygasiński – Malczewski – Moje Inspiracje”. Konkurs adresowany był do uczniów Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych.

Głównym celem konkursu jest  pogłębienie wiedzy na temat twórczości Adolfa Dygasińskiego i Jacka Malczewskiego  w sposób zindywidualizowany i kreatywny,  rozwijanie kultury i wrażliwości wizualnej oraz aktywności twórczej młodzieży.

Uczestniczka 13-3 OSiW w Pińczowie  Zawada Roksana  brała udział w kategorii plastycznej. Wykonała rysunek inspirowany twórczością Adolfa Dygasińskiego na podstawie fragmentu opowiadania „Beldonek” przedstawiający jarmark w Chmielniku.  Z rąk Burmistrza Włodzimierza Baduraka i dyrektora Muzeum Regionalnego w Pińczowie Justyny Dziadek otrzymała dyplom z wyróżnieniem.

Należy nadmienić, że Roksana chętnie bierze udział w różnych konkursach plastycznych organizowanych przez instytucje zewnętrze jak i ŚWK OHP na szczeblu lokalnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

Fot : 1 Wyróżniona praca Roksany

 

Fot : 2- 5 galeria zdjęć

 Autor tekstu :   Łaganowska Martyna

Autor zdjęć : uczestnik konkursu