„Wykluczamy wykluczenie” w buskim MCK

             Od wielu lat w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Gackach realizowany jest program dydaktyczno-wychowawczy „Wykluczyć wykluczenie”, w oparciu o który Wychowankowie uczestniczą w spotkaniach z pracownikami instytucji rynku pracy.
Tak było 22 listopada, gdzie po raz kolejny spotkali się z doradcą zawodowym z buskiego MCK, aby porozmawiać na temat rynku pracy i świata zawodów.
W dobie konkurencji na rynku pracy, cyfryzacji wielu branży, wiedza o zawodach może stać się szansą na sukces w planowaniu kariery zawodowej. Ponadto Wychowankom Ośrodka daje możliwość pozytywnej readaptacji społecznej.


Fot. 1. Wychowanek Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Gackach podczas spotkania z doradca zawodowym
Autor tekstu: Justyna Kaczmarczyk, Elżbieta Ścióg
Autor zdjęcia: Justyna Kaczmarczyk