WYKŁAD Z PSYCHOLOGIEM W RAMACH PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO „CYBERNAUCI –BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI”

W ramach realizacji  programu wojewódzkiego „Cybernauci-bądź bezpieczny w sieci” w dniu 17.04.2019 r. odbyły się zajęcia uczestników z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jędrzejowie z panią mgr Bogusława Supierz-Nowińską. Pani psycholog przeprowadziła wykład na temat uzależnień od Internetu.

Wśród wielu zagrożeń ze strony Internetu na plan pierwszy wysuwa się uzależnienie od mediów zwane netoholizmem, objawiające  się ciągłym korzystaniem z zasobów internetowych, gdzie  osoba będąca siecioholikiem odczuwa silne pragnienie  lub wręcz przymus surfowania po Internecie.

Pani psycholog  omówiła różne sytuacje, jakie mogą wydarzyć się w świecie wirtualnym oraz  zapoznała młodzież ze sposobami unikania oraz radzenia sobie w przypadku zetknięcia się z cyberprzemocą.

Fot. Uczestnicy w trakcie spotkania  z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jędrzejowie z panią mgr Bogusława Supierz-Nowińską

 

Autor  tekstu i zdjęć: Iwona  Chojnacka