WSPÓLNIE DLA ROZWOJU MŁODZIEŻY OHP

           19 lutego w siedzibie Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach odbyło się spotkanie kierowników jednostek OHP z Renatą Janik, Wicemarszałkiem województwa.  Naradę rozpoczęła Pani Magdalena Fogiel-Litwinek Wojewódzki Komendant OHP w Kielcach, która powitała wszystkich przybyłych gości.

 

Pani Wicemarszałek przybliżyła możliwości wynikające z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na najbliższe lata, podkreślając szansę dla Ochotniczych Hufców Pracy, które będą miały możliwość realizacji wielu ciekawych projektów.

 

Następnie Pan Piotr Ziółkowski – Dyrektor  Generalny  Głównego  Urzędu  Miar  opowiedział  o  powstającym w Kielcach kampusie laboratoryjnym. Jednocześnie podkreślił możliwość współpracy z ŚWK OHP, związaną z perspektywą zatrudnienia dla młodych specjalistów.

 

Kolejnym gościem narady był Pan Daniel Woś – Rzecznik Prasowy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, który opowiedział o rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej, o sposobach rozwoju oraz wzajemnej pomocy.

 

Ponadto głos zabrała kadra ŚWK OHP oraz kadra jednostek OHP z terenu województwa świętokrzyskiego. Podsumowując ubiegły rok oraz wyznaczając kierunek działania na najbliższe miesiące.