WOJEWÓDZKA GALA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLENIOWY 2019/2020

W nowym budynku Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach odbyła się Wojewódzka Gala Inaugurująca Rok Szkoleniowy 2019/2020. Wojewódzki Komendant OHP, Pan Jacek Sabat przywitał zebranych gości wśród których byli m.in.: Pan Krzysztof Lipiec Poseł na Sejm RP, Pan Krzysztof Słoń, Senator RP, Pan Wojciech Boratyński, Dyrektor Wykonawczy ds. administracji i infrastruktury w Komendzie Głównej OHP repezentujący Pana Bogdana Ścibuta, Komendanta Głównego OHP, Pani Renata Wicha, Doradca Komendanta Głównego OHP, Pan  Andrzej Pruś, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Pani Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski, Pan Marek Surmacz, Z-ca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Pan Wiesław Leszko, Wojewódzki Komendant OHP w Warszawie, Pan Marcin Perz, Prezes Starachowickiej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. Wśród gości byli również dyrektorzy jednostek samorządowych z terenu miasta i powiatu starachowickiego, kadra ŚWK OHP w Kielcach oraz młodzież.

Pan Krzysztof Lipiec, Poseł na Sejm RP przeczytał przygotowany specjalnie na uroczystość list od Pani Bożeny Borys-Szopy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej życzącej dalszego rozwoju dla Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach, natomiast Pani Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski list od Pana Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wszyscy zebrani mogli zobaczyć prezentację multimedialną przedstawiającą kolejne etapy budowy warsztatów szkoleniowych. Goście chętnie wypowiadali się o walorach warsztatów dla młodzieży oraz ich pożyteczności na ziemi starachowickiej. Pan Krzysztof Lipiec, Senator na Sejm RP i Pan Andrzej Pruś, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wręczyli na ręce Pani Kierownik Agnieszki Kuś, upominki w formie książki i obrazu do nowych warsztatów OSiW w Starachowicach.

Pan Wojciech Boratyński, Dyrektor Wykonawczy ds. administracji i infrastruktury w KG OHP, w imieniu Pana Bogdana Ścibuta, Komendanta Głównego OHP wręczył Nagrodę Komendanta Głównego OHP, Pani Agnieszce Kuś, Kierownikowi OSiW w Starachowicach i Pani Mirosławie Stańczyk, Kierownikowi Pionu Organizacyjno-Administracyjnego w ŚWK OHP w Kielcach za zaangażowanie i wysiłek włożony w proces związany z realizacją budowy Warsztatów szkoleniowych w Starachowicach.

Na tym nie koniec podziękowań dla osób zaangażowanych w budowę warsztatów. Wojewódzki Komendant OHP, Pan Jacek Sabat wraz z  Kierownik OSiW w Starachowicach, Panią Agnieszką Kuś wręczyli grawertony pamiątkowe dla Pana Krzysztofa Lipca, Posła na Sejm RP, dla Pana Marka Surmacza, Z-cy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, dla Pani Moniki Perchel – projektanta oraz Pana Zdzisława Grzegolca – wykonawcy. Natomiast Pan Fryderyk Wywiał otrzymał list gratulacyjny i podziękowania za wieloletnią pracę w OHP.

Część artystyczną przygotowała młodzież z 13-1 OSiW w Starachowicach. Piosenki o kończących się wakacjach, sentymentalne, ale także w duchu patriotycznym przypominające wojenne wydarzenia wrześniowe. Uczestnicy przygotowali także prezentację multimedialną podsumowującą ich najciekawsze wydarzenia i wyjazdy w Ośrodku.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście mogli spróbować poczęstunku oraz tortu z logo OHP wykonanego przez młodzież z OSiW w Starachowicach uczących się w zawodzie kucharz.

Autor tekstu i zdjęć: Anna Kozłowska-Bidas