WOJEWÓDZKA GALA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLENIOWY 2018/2019

  • MSZA ŚW. W KLASZTORZE FRANCISZKANÓW W CHĘCINACH

Dnia 05.10.2018 r. odbyła się Wojewódzka Gala Inaugurująca Rok Szkoleniowy 2018/2019. To wyjątkowy i bardzo uroczysty dzień dla naszych wychowanków i kadry Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach.

Nowy Rok Szkoleniowy 2018/2019 rozpoczął się od Mszy Św. celebrowanej przez ks. bp. Andrzeja Kaletę oraz ks. Dariusza Jarlińskiego Wojewódzkiego Duszpasterza OHP w Klasztorze Franciszkanów pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Chęcinach. Oprawa Mszy Św. została przygotowana przez uczestników 13-1 ŚHP w Jędrzejowie.

Pani Lucyna Brelska Z-ca Wojewódzkiego Komendanta ŚWK OHP w Kielcach odczytała „Akt zawierzenia”. Ks. bp. Andrzej Kaleta podczas Mszy Św. modlił się za całą społeczność Ochotniczych Hufców Pracy, wspominając i dając za przykład młodzieży, życie i mistyczność św. Faustyny, która zmarła 80 lat temu. Na zakończenie uczestnicy OHP podziękowali ks. Biskupowi za obecność oraz modlitwę i wręczyli  pamiątkowy obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, wykonany przez uczestników 13-1 ŚHP w Jędrzejowie

  • UROCZYSTA GALA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2018/2019

Uroczysta Wojewódzka Gala Inaugurująca Rok Szkoleniowy 2018/2019 odbyła się w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym, w Centrum nauki Leonardo Da Vinci w Podzamczu Chęcińskim. Jest to drugi co do wielkości po Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, obiekt popularyzujący nowoczesną naukę przez zabawę.

Otwarcia Gali dokonał Pan Jacek Sabat, Wojewódzki Komendant OHP w Kielcach, witając przybyłych gości m.in.: panią Sylwię Kurtek – przedstawiciela Wojewody Świętokrzyskiego, panią Katarzynę Nowacką – Dyrektor Wydziału Wychowania, Organizacji i Rozwoju w Kuratorium Oświaty w Kielcach, panią Barbarę Adamczyk – Kierownika Referatu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego w MUP Kielce, panią Kornelię Bem-Kozieł – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowinach, pana Jacka Wiatrowskiego – Prezesa Stowarzyszenia „Biegacz Świętokrzyski”, pana Mariana Zebrzykowskiego – dawnego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starochęcinach, pana Marcina Przemirskiego – dziennikarza Radia Kielce, kadrę i uczestników OHP.

Spotkanie zaczęło się od wprowadzenia przez młodzież OHP flagi państwowej i odśpiewania hymnu państwowego. Przedstawiciele pierwszego rocznika jednostek ŚWK OHP w Kielcach uczestniczyli w ślubowaniu, ślubując m.in.: godnie reprezentować OHP, kultywować tradycję narodowe, zdobywać wiedzę na miarę swoich możliwości, szanować prace innych i dołożyć wszelkich starach aby przynależność do społeczności OHP była dla nich powodem do dumy.

Pani Sylwia Kurtek przedstawiciel Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeczytała list od pani Agaty Wojtyszek, Wojewody Świętokrzyskiego  przygotowany specjalnie na tą uroczystość. Pani Katarzyna Nowacka, Dyrektor Wydziału Wychowania, Organizacji i Rozwoju w Kuratorium Oświaty w Kielcach złożyła życzenia młodzieży na nowy rok szkoleniowy 2018/2019 oraz wręczyła Wojewódzkiemu Komendantowi OHP prezent w postaci filiżanki z grawerem – 100-lat Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Część artystyczna Wojewódzkiej Gali Inaugurującej Nowy Rok Szkoleniowy była poświęcona upamiętnieniu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zespół „Kameleon” z OSiW w Starachowicach wraz z absolwentką OHP Patrycją Mazur  przedstawił utwory w duchu patriotycznym oraz scenki ku czci bohaterom. Zgromadzeni wysłuchali również pięknych utworów przygotowanych przez uczestniczkę Martę Borzycką z 13-3 HP z Kielc oraz Fabiana Szymańskiego z 13-5 HP w Końskich.

Na zakończenie Pan Jacek Sabat, Wojewódzki Komendant OHP w Kielcach podziękował zaproszonym gościom za przybycie, młodzieży za przygotowanie oprawy artystycznej oraz kadrze za organizację Gali Inauguracyjnej.

Uczestnicy 13-1 ŚHP w Jędrzejowie przygotowali dla wszystkich obecnych ciepły poczęstunek w plenerze,  pozwalający na integrację i rozmowy nowych uczestników OHP.

  • WARSZTATY CHEMICZNO-FIZYCZNE DLA UCZESTNIKÓW OHP

W Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim, które działa od 2014 r. jako drugi co do wielkości w Polsce obiekt popularyzujący naukę przez zabawę, przygotowano warsztaty tematyczne z fizyki i chemii. Pracownicy Centrum specjalnie dla młodzieży OHP wykonali pokaz doświadczeń chemicznych, które aktywnie pozwoliły rozwiązać liczne zagadki chemiczne, które są na pozór trudne i niezrozumiałe. Największe zainteresowanie wychowanków OHP wzbudziło użycie ciekłego azotu, którego para rozprzestrzeniła się po całej sali. Młodzież chętnie uczestniczyła w warsztatach, tym samym integrując się w nowym roku szkolnym.

  • ZWIEDZANIE DWORKU STAROSTÓW CHĘCIŃSKICH

Inauguracja Roku Szkoleniowego 2018/2019 to również wiele atrakcji dla uczestników OHP. Jedną z nich było zwiedzanie Dworku Starostów Chęcińskich. Dwór wybudowano na niewielkim skalistym wzniesieniu w miejscu folwarku obronnego, który otoczony jest odtworzonymi ogrodami barokowymi. Po drugiej stronie dworu znajdują się pozostałości fosy. Zespół jest oddalony trzy kilometry od Zamku w Chęcinach, który niegdyś zamek pełnił funkcję militarną oraz urzędową. Został zniszczony podczas rokoszu i w 1613 roku rozpoczęto jego odbudowę. Rezydował tu między innymi podstarosta. Młodzież z zaciekawieniem oglądała sale pełne eksponatów, o których opowiadał ciekawie przewodnik pan Wit Hamera.

Autor tekstu i zdjęć: Anna Kozłowska