WIZYTA Z-CY KG OHP W ŚWK OHP W KIELCACH

W dniu 09.01.2019 r. Z-ca Komendanta Głównego OHP pan Piotr Modzelewski gościł w Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach. Z-ca Komendanta Głównego OHP zapoznał się z pracownikami i ich codzienną wykonywaną pracą. W siedzibie ŚWK OHP w Kielcach szczególne zainteresowanie pana Komendanta wzbudził Pion Merytoryczny – zespół ds. programów europejskich, gdzie realizowane są projekty „Stawiam na przyszłość”, „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” oraz nowy program ekologiczny „EKO-PATROL”, a także aspekty rynku pracy, kształcenia i wychowania w ŚWK OHP w Kielcach.

Z-ca Komendanta Głównego odwiedził także Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach. Budynek, w którym się mieści CEIPM to zabytkowa, letnia rezydencja profesora Zenobiusza Klembowskiego przy ulicy jego imienia i nazwiska w Kielcach na Słowiku. Wolą Profesora Klembowskiego było aby w przyszłości jego willa mogła służyć dzieciom i młodzieży. W roku 2018 r. zorganizowano tam „Plenerowe Targi Edukacji i Pracy OHP” oraz uroczyste zakończenie roku szkoleniowego 2017/2018. W ciągu roku 2018 ponad 800 pracodawców z województwa świętokrzyskiego odwiedziło CEIPM składając wnioski o refundację młodocianych pracowników.

Autor tekstu i zdjęć: Anna Kozłowska