WIZYTA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dniu  03.07.2020 r. Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odwiedziła  Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP  w Starachowicach. Pani Minister przebywała z wizytą w powiecie starachowickim wraz z Posłem na Sejm Krzysztofem Lipcem, z Posłem na Sejm Markiem Kwitkiem i z Wojewodą Świętokrzyskim, Zbigniewem Koniuszem.

Z inicjatywy Posła na Sejm RP, Pana Krzysztofa Lipca, który od wielu lat wspiera naszą placówkę, Pani Minister zwiedziła warsztaty szkoleniowe oddane do użytkowania w 2019 r. W trakcie wizyty Pani kierownik Agnieszka Kuś oprowadziła Panią Minister po warsztatach pokazując pracownie mechaniczną, fryzjerską, budowlaną, przeznaczone do praktycznej nauki zawodu oraz zaplecze socjalne dla pracowników młodocianych.

Pani Minister spotkała się z pracownikami Ośrodka oraz młodzieżą realizującą w tym dniu praktyki zawodowe. Uczestniczka Milena Ryś, w imieniu młodzieży podziękowała za wizytę w naszej placówce i wręczyła upominek wykonany przez młodzież na kursie Decoupage.

Więcej informacji na portalu Radia Kielce (czytaj)

 

Tekst: Lucyna Prokop

Zdjęcia: Ela Kordecka, Danuta Śpiewak