„Wchodzę na rynek pracy – znam swoje prawa” – zajęcia dla uczestników sandomierskiego hufca pracy

                  W trosce o potrzeby młodzieży sandomierskiego hufca pracy z kl. III Szkoły Branżowej I stopnia, Magdalena Targowska – wychowawca grupy, zorganizowała zajęcia z doradcą zawodowym z MCK Sandomierz – Angeliką Koc.  Zajęcia odbyły się 2 lutego i miały na celu uświadomienie jak ważna jest wiedza dotycząca praw młodych pracowników. Podczas spotkania omówiono różnice pomiędzy umową o pracę a umową zlecenie i umową o dzieło. Wskazano także na różne możliwości zdobywania doświadczenia. Warsztaty wzbogacono o film edukacyjny i ćwiczenie z kartami pracy pt. „Las rąk”.

Młodzi ludzie wchodzą niebawem na rynek pracy dlatego powinni poszerzyć swoje umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz poznać swoje prawa i obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy.

 

Fot. 1- 3. Młodzież podczas zajęć wychowawczych

 Autor tekstu: Magdalena Targowska

Autor zdjęć: Magdalena Targowska, uczestnicy OHP