WARSZTATY „EKO DRUŻYNY 2”

 

Młodzi ekolodzy z 13-5 Hufca Pracy w Końskich, uczestniczący w projekcie „EKO PATROL” realizowanego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, uczestniczyli w warsztatach ornitologicznych. Poprowadził je Wiceprezes Zarządu Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, ekolog Pan Zbigniew Fijewski.

W zajęciach uczestniczyła: „EKO DRUŻYNA 2” oraz młodzi ekolodzy ze Szkoły Branżowej I stopnia w Końskich.

Młodzież z dużym zainteresowaniem obejrzała multimedialny pokaz przygotowany przez Pana Fijewskiego oraz wysłuchała prelekcji dotyczącej ochrony fauny i flory naszego środowiska.

Podczas warsztatów młodzi ludzie zapoznali się z zagrożeniami i konsekwencjami  wynikającymi z zanieczyszczania wód gruntowych i powietrza.

Podczas warsztatów poruszano zagadnienia dotyczące zapewnienia ptakom takim jak: orzeł bielik, orlik krzykliwy, bocian, nietoperz godnych warunków lęgowych i bytowych na  obszarze  rzeki Czarna Konecka.

Uczestnicy projektu z EKO DRUŻYNY 2 przy pomocy Pana Zbigniewa Fijewskiego oraz coucha są w trakcie wykonywania budek lęgowych dla nietoperzy.

Autor tekstu: Elżbieta Szewczuk

Autorzy zdjęć: Elżbieta Szewczuk, uczestnik projektu