W NASZYM HUFCU O NAJMŁODSZYM RODZAJU SIŁ ZBROJNYCH – WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ

            15 lutego w Hufcu Pracy w Kielcach odbyło się spotkanie zespołu wsparcia 13 – 3 HP oraz CEiPM z rzecznikiem 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej Panem ppor. Danielem Wosiem.

 

Podczas spotkania poruszono kwestię współpracy 13 – 3 HP z WOT, poprzez organizację  integracyjnych gier zespołowych naszych podopiecznych z żołnierzami WOT i naszą kadrą wychowawczą. Współpraca hufca kieleckiego z tym rodzajem sił zbrojnych RP ma służyć rozszerzeniu oferty edukacyjno – wychowawczej środowisk lokalnych dla hufieckiej młodzieży, ale również zachęcanie, zarówno młodzieży jak i kadry wychowawczej do służby ochotniczej w szeregach WOT. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu może być propagowanie służby w WOT, poprzez koła zainteresowań młodzieży prowadzonych przez wychowawców Hufca.

 

W dalszej części spotkania podporucznik Woś przedstawił prezentację multimedialną nt. Historii powstania WOT, procesu powołania do służby, oraz specyfiki samej służby. Omówione zostało szkolenie podstawowe, indywidualne i specjalistyczne, oraz zgranie taktyczne drużyny, które jest najwyższym stopniem profesjonalizacji w tym rodzaju sił zbrojnych RP.

 

Tekst i zdjęcia: Szymon Szarek Wychowawca 13 – 3HP