UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BARBARY, PATRONKI STARACHOWIC

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach w dniu 04 grudnia 2018 r. wzięła udział w uroczystościach św. Barbary – patronki miasta Starachowice. Św. Barbara jest patronką ludzi ciężkiej pracy oraz wszystkich, którzy wykonują niebezpieczne zawody, między innymi górników i hutników, którzy na przestrzeni wieków tworzyli miasto Starachowice.

Uroczystości  rozpoczęły się pod kapliczką Świętej Barbary, następnie orszak przez ulice miasta ruszył do kościoła Wszystkich Świętych.

Autor tekstu i zdjęć: Ela Kordecka