UCZESTNICY SKARŻYSKIEGO HUFCA PRACY Z WIZYTĄ W KOMENDZIE GŁÓWNEJ OHP

Z okazji jubileuszu 50-lecia Hufca Pracy w Skarżysku-Kamiennej Komenda Główna OHP zasponsorowała dla trzydziestu uczestników wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Młodzież wraz z opiekunami została zaproszona do siedziby Komendy Głównej OHP, gdzie miała okazję spotkać się z zastępcą Komendanta Głównego OHP panią Renatą Wicha.

Pani Komendant zapoznała młodzież z pracą Komendy i opowiedziała o działaniach na rzecz młodzieży OHP. Wspomniała również o wielkim sentymencie, jakim darzy jednostki Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, gdyż sama jest z pochodzenia kielczanką i przez szereg lat pracowała tam jako zastępca Komendanta Wojewódzkiego. Podkreśliła, że zna również skarżyski Hufiec i bardzo ceni pracę tutejszej kadry.

Pani Komendant rozmawiała  z młodzieżą na temat  oczekiwań związanych z uczestnictwem w OHP. Pytała również o ich plany życiowe. Uczestnicy chętnie podjęli dyskusję, zadawali szereg pytań dotyczących pracy w Komendzie Głównej OHP oraz opowiadali o swoich planach na przyszłość. Wypowiadali się też na temat korzyści, jakie czerpią z uczestnictwa w OHP.

Na zakończenie wizyty młodzież podziękowała za ufundowanie wycieczki, która bardzo im się podobała. Jako dowód wdzięczności uczestnicy przekazali na ręce pani Komendant Renaty Wichy stroiki bożonarodzeniowe, które własnoręcznie przygotowali. Jeden dedykowany pani Komendant, pozostałe panu Komendantowi Głównemu OHP Bogdanowi Ścibutowi i jego zastępcy panu Piotrowi Modzelewskiemu.

Autor tekstu: Marzena Zajączkowska

Autor zdjęć: Justyna Warwas