TARGI EDUKACJI I PRACY W PIŃCZOWIE

Dnia 12 czerwca 2019 roku po raz 13 odbyły się w Pińczowie Targi Edukacji i Pracy, organizowane przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w Kielcach i Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie.

Uroczystego otwarcia Targów dokonali Zastępca Wojewódzkiego Komendanta ŚWK OHP w Kielcach Pani Lucyna Brelska, Wice starosta Powiatu pińczowskiego Pan Ryszard Barna oraz Dyrektor CEiPM w Kielcach Pan Dawid Tobiasz.

Targi w tym roku odwiedziły osoby bezrobotne i młodzież ze szkół średnich i gimnazjaliści.

Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w Kielcach reprezentowały: Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Kielcach, Młodzieżowe Centrum Kariery w Mniowie, 13-7 HP w Pińczowie i specjalista ds. rynku pracy Pan Rene Spudy.

Doradcy zawodowi udzielali porad z zakresu rynku pracy, aktualnych trendów na rynku pracy, pośrednicy pracy przedstawiali oferty pracy stałej i krótkoterminowej. Udzielano także informacji o bezpłatnych szkoleniach i projektach unijnych. Rozdano broszury, ulotki w tym ulotki ECAM – Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży. Promowano ofertę Hufca Pracy w Pińczowie oraz bezpłatne szkolenie na ten rok: sprzedawca i spawacz TIG.

W wydarzeniu wzięło udział także 15 wystawców: instytucje rynku pracy, pracodawcy, szkoły wyższe, które prezentowały swoją ofertę: m.in. Szkoła Awans Pińczów, Zakład Doskonalenia Zawodowego z Pińczowa, Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie, Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku Zdroju, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pińczowie, Cosinus, Grupa Aterima, Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaproszono także media Pińczów Twoje Miasto.

Organizacje Targów Edukacji i Pracy poparto szeroko zakrojoną akcją promocyjną, rozwieszono plakaty, rozdano ulotki, informacje o Targach znalazła się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego i w mediach społecznościowych.

Targi ułatwiają pracodawcom pozyskanie kandydatów do pracy. Dzięki nim pracodawcy i pracobiorcy mają możliwość zapoznania się z wzajemnymi oczekiwaniami.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Obejrzyj Relacje z Targów Edukacji i Pracy w Pińczowie

Autor tekstu: Monika Mrozik

Autor zdjęć: Agnieszka Serek, Monika Mrozik