Szkolimy się w Ostrowcu Świętokrzyskim

             W pracy doradcy zawodowego i pośrednika pracy spotykamy się z pytaniami, które dotyczą wąskiego grona odbiorców, specjalistycznymi, dotyczącymi sytuacji jednostkowych lub które wymagają odpowiedzi specjalistów z innych dziedzin wiedzy. Stałe zwiększanie wiedzy pracowników rynku pracy pozwala nam na pełną obsługę klientów zgłaszających się do ostrowieckiej jednostki OHP.

             We wtorek 19 września pracownice MCK OHP Ostrowiec Św. – Magdalena Kosmatka i Lidia Żak, uczestniczyły w szkoleniu dotyczącym zatrudniania cudzoziemców, które w Centrum Rozwoju Lokalnego prowadziła p. Beata Wrona – specjalista z zakresu zatrudniania cudzoziemców i pośrednictwa pracy. Podczas spotkania zostały poruszone zagadnienia związane szczególnie z zatrudnianiem osób pochodzących spoza Unii Europejskiej, zwłaszcza obywateli Ukrainy, ale również Gruzji, Mołdawii. Prowadząca zaprezentowała rozwiązania prawne regulujące status pracy obcokrajowców oraz legalizacji pobytu w naszym kraju. Wskazała na obowiązki ze strony przedsiębiorców oraz jednostek samorządowych związanych z dokumentami niezbędnymi do umożliwienia pracy cudzoziemcowi. Uczestnicy spotkania uzyskali odpowiedzi na pytania dotyczące pracy osób młodocianych, zabezpieczenia pracodawców w przypadkach porzucenia pracy lub nielegalnego pobytu cudzoziemca w Polsce. Wskazywano na problemy pojawiające się z zatrudnianiem cudzoziemców oraz uprawnieniach osób kierujących ich do pracy.

 

Autor tekstu: Lidia Żak

Autor zdjęć: Marcin Sztaba

Zdjęcia: Uczestnicy podczas szkolenia