SZKOLENIE „EKO DRUŻYNY 2”

 

Uczestnicy projektu realizowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach projektów Solidarności pn.  „Patrol ekologiczny” w Koneckim Hufcu Pracy, zostali zapoznani z przepisami gwarantującymi bezpieczne wykonanie zaplanowanych budek dla nietoperzy i gniazd dla bociana, orlika krzykliwego i orła bielika. Młodzież z uwagą wysłuchała wskazówek i praktycznych rad związanych z bezpieczeństwem.

Projekt zakłada wykonanie zadań dla obszaru Rzeki Czarnej Koneckiej  z zakresu czynnej ochrony przyrody, które służyć będą ochronie fauny oraz  zachowaniu i zwiększeniu bioróżnorodności w ostoi Natura 2000.

 

Fot. „EKO DRUŻYNA 2” w trakcie szkolenia

 

Autor tekstu i zdjęć: Elżbieta Szewczuk