„SZKODA CIEBIE NA TAKIE PATOKLIMATY”

W dniu 21.05.2019 r. uczestnicy 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Policji Powiatowej w Jędrzejowie asp. szt. Michałem Kowalczykiem. Spotkanie miało charakter edukacyjno – profilaktyczny w ramach ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań wśród młodych ludzi.
Młodzież wysłuchała prelekcji na temat zagrożeń wynikających z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, późniejszych konsekwencji zdrowotnych bardzo często związanych z zagrożeniem życia młodego człowieka. Uczestnicy aktywnie włączyli się w dyskusję wykazując dużą wiedzę na temat szkodliwości śmiercionośnych substancji psychoaktywnych, a dodatkowe wiadomości ugruntowały ich w przekonaniu aby nigdy nie sięgać po tego rodzaju trucizny.

 

Fot. Uczestnicy podczas spotkania

 

Autor tekstu i zdjęć: Jan Habel