„Światełko dla tych, co odeszli”

                  Jak co roku w ostatnie dni października udajemy się na cmentarze oraz wspominamy swoich bliskich którzy odeszli, składamy na grobach wiązanki i zapalamy symboliczne znicze. Grupa uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jędrzejowie, wraz z wychowawcą Dawidem Wojtasiakiem wyruszyli do Mnichowa nieopodal Jędrzejowa gdzie znajdują się leśne mogiły nieznanych ofiar II wojny światowej , aby złożyć ręcznie wykonane wieńce oraz zapalić symboliczny znicz. Następnie udaliśmy się na Podklasztorny Cmentarz Wojenny w Jędrzejowie, gdzie pochowanych jest 174 żołnierzy poległych w I wojnie światowej. Nie zapomnieliśmy także o zmarłych pracownikach Hufca Jędrzejowskiego . Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu i społeczności.

Autor tekstu i zdjęć: Dawid Wojtasiak