ŚWIĄTECZNE KLIMATY W OSIW W STARACHOWICACH

W dniu 05.12.2019 r. Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Kielcach we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania w Starachowicach rozpoczął szkolenie w systemie zajęć pozalekcyjnych z zakresu „Rękodzieła artystycznego”.

Uczestnicy  OSiW w Starachowicach rozpoczęli zajęcia, których celem będzie opanowanie różnych technik stosowanych w rękodziele, technik tworzenia i ozdabiania przedmiotów użytkowych. Wszystkie wykonywane prace będą tworzone w klimacie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Młodzież z Ośrodka Szkolenia  i Wychowania w Starachowicach pod okiem instruktorki rękodzieła artystycznego własnoręcznie wykonywała ozdoby bożonarodzeniowe oraz  stroiki z wykorzystaniem  różnych technik. Wykonywane przez uczestników szkolenia prace rękodzielnicze pozwalają również wczuć się w atmosferę zbliżających się świąt.

Program szkolenia został opracowany we współpracy z Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach panią Agnieszką Kuś, zgodnie z oczekiwaniami i zainteresowaniami młodzieży. Zarówno młodzież i organizatorzy szkoleń wyszli z założenia,     że dodatkowe umiejętności nabyte w ramach szkoleń pozwolą uczestnikom nabrać pewności siebie, wzbogacą zakres możliwości zawodowych oraz wpłyną pozytywnie na integrację oraz pracę w zespole.

Harmonogram szkoleń obejmuje zajęcia w systemie 4 i 5 godzinnym w przedziale czasowym     24 godzin okresie szkoleniowym. Nad prawidłową realizacją programów szkoleń czuwa Kierownik Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Kielcach pan Janusz Marszycki.

Na zakończenie szkolenia planowanego na dzień 16.12.2019 r. uczestnicy zorganizują prezentację wykonanych dzieł i otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia wydane na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Autor tekstu: Janusz Marszycki 

Autor zdjęć: Robert Frączkiewicz