STOP UZALEŻNIENIOM

Uczestnicy 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie po raz kolejny aktywnie włączyli się w akcję informacyjno-edukacyjną na temat profilaktyki ukierunkowanej na przeciwdziałanie używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych pod tytułem „Dopalacze! Na co mi to?” oraz „Rodzina tak! Uzależnienia nie!”.

Akcja pod patronatem Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, Powiatowej Policji oraz Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, obejmuje konkurs plastyczny oraz konkurs na prezentację multimedialną. W ramach zajęć koła plastycznego pod okiem wychowawcy pani Jolanty Pawlik uczestnicy przygotowali prace plastyczne na temat zażywania dopalaczy i wynikających z tego konsekwencji, a pod kierunkiem wychowawcy pana Dawida Wojtasiaka przygotowana została prezentacja multimedialna przedstawiająca negatywne skutki uzależnienia od substancji psychoaktywnych w aspekcie zdrowotnym i społecznym. Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

Autor tekstu: Jolanta Pawlik

Autor zdjęcia: Iwona Chojnacka