STAŻE ZAWODOWE W OPATOWIE

 

Ostatnim etapem projektu realizowanego przez OHP w Opatowie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” jest realizacja staży zawodowych. Beneficjenci projektu odbywają staż w zawodach, w których zdobywali kwalifikacje i umiejętności podczas szkoleń zawodowych.

Opiekun i koordynator lokalny grupy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP z Opatowa  monitorują przebieg staży „Kosmetyczka ze stylizacją paznokci i wizażem”. Spotkania z beneficjentami w miejscu pracy są okazją do bezpośredniej rozmowy, sprawdzenia warunków miejsca pracy oraz prowadzonej dokumentacji. Często są również okazją do rozmów na tematy związane z zatrudnianiem pracowników, ich obowiązkami, kwalifikacjami i możliwościami zatrudnienia w danym zakładzie na różnych stanowiskach. Podczas spotkań, które odbyły się w miejscu odbywania stażu, opiekun  i koordynator miały możliwość rozmowy na temat warunków pracy stażysty oraz przyjrzenia się jego pracy.

Projekt Gwarancji dla młodzieży „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Fot. Kosmetyczka – stażystka w salonach kosmetycznych

 

Autorzy tekstu i zdjęć: Anna Dymanowska, Monika Baszak