STAŻE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w Ostrowcu Świętokrzyskim jest w końcowej fazie realizacji. Młodzież odbywa staże w placówkach gastronomicznych, zgodnie z własnymi zainteresowaniami, po ukończonym kursie „Kucharz z elementami kuchni molekularnej”.

Koordynator lokalny czuwa nad realizacją programów stażowych, kontroluje też przestrzeganie umów w miejscach pracy stażystów. Jednym z lokali gastronomicznych w którym odbywają staż beneficjenci projektu jest Restauracja PRIMO, posiadająca w swej ofercie szeroki wachlarz dań. Stażystki mają możliwość sprawdzenia się na różnych stanowiskach w gastronomii, co z pewnością wpłynie na ich przyszłe wybory zawodowe.

Spotkanie w miejscu pracy to okazja do rozmowy z właścicielem firmy na temat pracy stażystek, jak również kształcenia w zawodzie, przyszłości i kariery w gastronomii.

 

Fot. Stażystki podczas wykonywania obowiązków zawodowych

 

Autor tekstu i zdjęć: Lidia Żak