STAŻ ZAWODOWY – PIERWSZY KROK DO SUKCESU

 

Niemal w każdym ogłoszeniu o pracę znajdujemy wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego. Doskonałą i udokumentowaną formą poświadczenia zdobytych umiejętności jest staż w zawodzie, który chcemy wykonywać w przyszłości. Staż to szansa na rozwinięcie m.in. kompetencji miękkich – komunikatywności, punktualności, współpracy, organizacji czasu, niezwykle cenionych na rynku pracy. Jest to też weryfikacja naszych planów zawodowych i edukacyjnych.

Koordynator lokalny projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP z Ostrowca Świętokrzyskiego monitoruje przebieg staży, często pomagając  rozwiązać problemy, z którymi spotykają się osoby pierwszy raz podejmujące pracę. Spotkania z beneficjentami w miejscu pracy są okazją do bezpośredniej rozmowy, sprawdzenia warunków miejsca pracy, oraz dokumentacji prowadzonej przez opiekuna stażysty. Lokal Pasta Land w Ostrowcu jest jednym z miejsc, gdzie stażysta realizuje zadania wymienione w programie stażu. Podczas spotkania w miejscu pracy, 5 września, koordynator oprócz rozmowy ze stażystą miała okazję do rozmowy z właścicielem lokalu. Rozmowa dotyczyła oceny stażysty, głównie wywiązywania się z powierzonych zadań, oraz zaangażowania w powierzone obowiązki zawodowe.

Projekt Gwarancji dla Młodzieży „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Fot.  Stażysta podczas wypełniania obowiązków

 

Autor tekstu i zdjęcia: Lidia Żak