STARACHOWICKI AKCENT NA WYSTAWIE W MINISTERSTWIE RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

W holu głównym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie otwarto w dniu 3.10.2019 r. swoistą galerię fotografii, prezentującą wychowanków OHP w różnych kontekstach procesu wychowawczego. Na wystawie był również akcent związany z ŚWK OHP w Kielcach oraz młodzieżą z OSiW w Starachowicach.

Uroczystego otwarcia wystawy pt. ”Wychowankowie Siódmego Anioła” dokonali tegoroczni laureaci konkursu o tytuł Absolwenta Roku OHP w obecności m.in. Pana Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w MRPiPS, Pana Bogdana Ścibuta, Komendanta Głównego OHP, Księdza Prałata Jarosława Sroki, Duszpasterza Krajowego OHP, Pana Jacka Sabata, Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach, komendantów wojewódzkich i zaproszonych gości.

Autor zdjęć Pan Arkadiusz Gola – artysta fotografii oraz fotoreporter „Dziennika Zachodniego”, zainspirowany wierszem Zbigniewa Herberta „Siódmy Anioł” przedstawił również uczestników OSiW w Starachowicach podczas kształcenia praktycznego. Zdjęcia mają szczególny walor, gdyż robione były jeszcze w „starych” warsztatach szkoleniowych. Przypomnijmy, iż 1.10.2019 r. oficjalnie odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnych warsztatów szkoleniowych w OSiW w Starachowicach.