Środowiskowy Hufiec Pracy

Na terenie województwa świętokrzyskiego obecnie funkcjonuje jeden Środowiskowy Hufiec Pracy w Jędrzejowie. Zapewnia on bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie (50 miejsc).

13-1 ŚHP Jędrzejów

Komendant Hufca: Bożena Kucybała
ul. Przemysłowa 9d
28-300 Jędrzejów
tel./fax: (041) 386 21 64
e-mail: hufiec.jedrzejow@ohp.pl

Środowiskowy Hufiec Pracy jest jednostką Ochotniczych Hufców Pracy, która zasięgiem swego działania obejmuje trzy sąsiadujące ze sobą powiaty – jędrzejowski, staszowski, włoszczowski. Ma charakter otwarty i dzięki funkcjonowaniu w jego strukturach świetlicy środowiskowej, realizuje zadania na rzecz młodzieży ze środowiska lokalnego. Środowiskowy  Hufiec Pracy stwarza warunki do podwyższania poziomu wiedzy ogólnej i uzyskania kwalifikacji zawodowych, młodzież odbywa praktyki w Świętokrzyskie Wojewódzkiej Komendzie OHP, albo u pracodawców zewnętrznych.

 

Oferujemy kształcenie w zawodach:

   • drukarz,
   • piekarz,
   • kierowca-mechanik,
   • elektryk,
   • kucharz,
   • murarz-tynkarz,
   • fryzjer,
   • sprzedawca,
   • monter sieci i instalacji sanitarnych,
   • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
   • ślusarz,
   • mechanik pojazdów samochodowych,
   • elektromechanik pojazdów samochodowych,
   • lakiernik,
   • cukiernik,
   • stolarz.

Młodzież ma możliwość wyjazdów za granicę w ramach praktyk zawodowych oraz wymiany młodzieży, a także ma możliwość szkolenia wojskowego, tzw. innowacja wojskowa.

Proponowane formy kształcenia to: Szkoła Branżowa I Stopnia i Szkoła Podstawowa z przysposobieniem do nauki zawodu.

Istnieje możliwość bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia. Hufiec prowadzi działalność wychowawczą, resocjalizacyjną i profilaktyczną. Dzięki funkcjonowaniu przy ŚHP Młodzieżowego Centrum Kariery, stwarzamy uczestnikom możliwości nabywania umiejętności poruszania się po rynku pracy zarówno lokalnym, jak i europejskim.

W jednostce funkcjonują koła zainteresowań:

 • koło plastyczne,
 • koło historyczne,
 • „Mały wolontariat”.

Zainteresowanych podjęciem kształcenia ogólnego i zawodowego zapraszamy do naszych jednostek.