Środowiskowy Hufiec Pracy

Na terenie województwa świętokrzyskiego obecnie funkcjonuje jeden Środowiskowy Hufiec Pracy w Jędrzejowie.

13-1 ŚHP Jędrzejów
Komendant Hufca – Pani Bożena Kucybała
ul. Przemysłowa 9d
28-300 Jędrzejów
tel./fax: (041) 386 21 64
e-mail: hufiec.jedrzejow@ohp.pl

Środowiskowy Hufiec Pracy jest najnowszą jednostką Ochotniczych Hufców Pracy, która zasięgiem swego działania obejmuje trzy sąsiadujące ze sobą powiaty – jędrzejowski, staszowski, włoszczowski. Ma charakter otwarty i dzięki funkcjonowaniu w jego strukturach świetlicy środowiskowej, realizuje zadania na rzecz młodzieży ze środowiska lokalnego. Środowiskowy  Hufiec Pracy stwarza warunki do podwyższania poziomu wiedzy ogólnej i uzyskania kwalifikacji zawodowych, młodzież odbywa praktyki w Świętokrzyskie Wojewódzkiej Komendzie OHP, albo u pracodawców zewnętrznych.

Oferujemy kształcenie w zawodach: kucharz, murarz-tynkarz, fryzjer, sprzedawca, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, stolarz.

Proponowane formy kształcenia to: Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy.

Istnieje możliwość bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia. Hufiec prowadzi działalność wychowawczą, resocjalizacyjną i profilaktyczną. Dzięki funkcjonowaniu przy ŚHP Młodzieżowego Centrum Kariery, stwarzamy uczestnikom możliwości nabywania umiejętności poruszania się po rynku pracy zarówno lokalnym, jak i europejskim.

W nowym hufcu pracy zapewniamy praktyczną nauka zawodu w zawodach: kucharz, murarz-tynkarz, fryzjer, sprzedawca, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, stolarz.

Formy kształcenia: ZSZ i Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy.

Zainteresowanych podjęciem kształcenia ogólnego i zawodowego zapraszamy do naszych jednostek.