„ŚRODA Z HISTORIĄ OHP” – ROCZNICE HISTORYCZNE I WYDARZENIA RELIGIJNE W 2016 ROKU W 13-3 HP W KIELCACH

Wychowanie młodego pokolenia Polaków na patriotów i ludzi świadomych swojej przeszłości w 13-3 Hufcu Pracy odbywa się w ciągu całego roku poprzez udział w ważnych historycznie rocznicach oraz wydarzeniach religijnych i kulturalnych.

W 2016 roku młodzież 13-3 Hufca Pracy w Kielcach wzięła udział szeregu przedsięwzięć, niektóre z nich to: 6 stycznia 2016 roku – uroczystości związane z Objawieniem Pańskim, czyli Świętem Trzech Króli; 1 marca 2016 roku – obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych; 3 maj 2016 roku – 225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 12 sierpnia 2016 roku – „3 bieg I Kompanii Kadrowej”; 26 października – przygotowanie do Wszystkich Świętych.

Młodzież włączyła się aktywnie biorąc udział w uroczystościach, przygotowywała i rozdawała kotyliony, stanowiła ochronę biegu, częstowała słodyczami. Pamięci o zmarłych i wdzięczności za otrzymane dobro, młodzież mogła uczyć się podczas spotkania z historykiem Panem Przemysławem Witkiem oraz sprzątania grobu dr inż. Zenobiusza Klembowskiego.

 

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Strąk (na podstawie artykułów 13-3 HP z roku 2016)