„ŚRODA Z HISTORIĄ OHP” DZIAŁALNOŚĆ PATRIOTYCZNA W 13-3 OSIW W PIŃCZOWIE

13-3 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Pińczowie w całej swojej historii przywiązywał dużą wagę do kształtowania postaw patriotycznych wśród uczestników jej placówki. W naszym Ośrodku organizowane są coroczne akademie z okazji narodowych świąt państwa polskiego. Młodzież pod opieką wychowawców bierze udział w lokalnych uroczystościach państwowych, rajdach patriotycznych, programach autorskich, wojewódzkich i ogólnopolskich o tematyce historycznej.

Nasi uczestnicy pod kierunkiem kadry wychowawczej wykonują również prace konkursowe poświęcone ważnym wydarzeniom z dziejów narodu polskiego oraz biorą udział w różnych imprezach i akcjach mających na celu upamiętnienie ważnych wydarzeń narodowych.

Inicjatywy patriotyczne realizowane w OSIW w Pińczowie mają na celu wychowanie młodych ludzi na prawdziwych patriotów, którym nie będą obojętne losy naszej Ojczyzny i dziedzictwa narodowego pielęgnowanego od wielu pokoleń.

Fot. Działalność patriotyczna w 13-3 OSiW w Pińczowie

 

Tekst: Sylwester Walasek

Zdjęcia: archiwum 13-3 OSiW