SPOTKANIE Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIESŁAWICACH

10 stycznia 2019 roku doradca zawodowy buskiego MCK uczestniczył w spotkaniu semestralnym z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach.

Celem spotkania było przekazanie rodzicom uczniów szkoły informacji na temat utworzonych Punktów Doradztwa Edukacyjno –  Zawodowego, które zostały powołane w wyniku wspólnej inicjatywy Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w partnerstwie ze Świętokrzyską Wojewódzką Komendą OHP w Kielcach, Izbą Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach oraz Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Spotkanie z rodzicami było ponadto okazją do promocji ofert Hufców Pracy działających w strukturach Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach oraz projektu „Od szkolenia do zatrudnienia  YEI” – II edycja.

Autorka teksu: Elżbieta Ścióg 

Autorka zdjęć: Uczestniczka spotkania